Het Contact Augustijn Moreelstraat 1, 9041 Oostakker info@hetcontact.be
Begeleiding

Begeleiding

Met vertrouwen de toekomst tegemoet

Het Contact begeleidt

De begeleiders bij Het Contact bieden aanknopingspunten voor een scala aan problemen zoals individuele en relationele problemen, gezinnen onder druk, verlies en rouw, conflictueus ouderschap na scheiding en samenleven in een nieuw samengestelde gezinnen. We zetten in op individuele- en gezinsgerichte hulpverlening, zodat eenieder verder kan met het eigen leven.

 • Geen verscheurd kind na een relatiebreuk
 • Samen goede ouders en goede ex-partners
 • Geen overhaaste beslissingen bij relatieproblemen
 • Weer samen rond tafel op het jaarlijkse familiefeest
 • Geen depressie omwille van familiale problemen

Begeleiding

Begeleiding bij relatiebreuk

Wanneer is het beter om uit elkaar te gaan? Waarom is het beter om geen impulsieve beslissingen te nemen? Waarom ga je beter niet over één nacht ijs? Wanneer ben je vastgelopen in het onderhouden van een relatie met een voor jou belangrijke andere volwassene? Samen gaan we opzoek naar wegen om je hierin staande te houden en weer constructief richting te geven aan het eigen leven. Het Contact helpt je bij jouw beslissings- en verwerkingsproces om in geval van scheidingswens een doordachte beslissing te nemen. Zo moet je niet verder met een schuldgevoel na een breuk en kan je vol vertrouwen de toekomst tegemoet. Het Contact werkt met volwassenen met relationele problemen en doet dit vanuit een onderzoekende, herstelgerichte en positieve houding.

Begeleiding bij relatiebreuk voor

 • volwassenen en jongeren in het kader van een scheidingsproces, bij gezins-en opvoedingsproblemen binnen een bemiddeling in familiezaken;
 • volwassenen en jongeren met persoonlijke problemen zoals bijvoorbeeld verliesverwerking, rouw, contactproblemen en sociale vaardigheden.

Begeleiding bij ouderschap na relatiebreuk

Een relatiebreuk is een zeer ingrijpende gebeurtenis voor alle betrokkenen. Kinderen worstelen vooral in stilte met hun verdriet en hebben hierbij nood aan een goede ondersteuning en begeleiding. Ouderschapsbegeleiding kan helpen om samen, als ouders en ex-partners, te leren efficiënt en effectief te communiceren over en met de kinderen. Op deze manier kan een jarenlange juridische en emotionele strijd worden vermeden. Het Contact werkt met ouders en kinderen die zich zorgen maken over hun interacties en communicatie en die daarover samen het gesprek willen aangaan.

Ouderschapsbegeleiding voor

 • gezinnen waar de scheiding van de ouders geleid heeft of dreigt te leiden tot moeizame communicatie tussen ouders onderling en/of hun kinderen;
 • gezinnen waar de scheiding van de ouders geleid heeft of dreigt te leiden tot contactbreuk tussen één van de (groot)ouders en of hun (klein)kinderen;
 • situaties waarbij de wissel van de kinderen tussen de ouders conflictueus verloopt of dreigt te verlopen.

Begeleiding bij familiale conflicten

Familiale conflicten maken meer stuk dan je lief is. Vaak blijven ze binnenshuis en kan en wil je er met niemand over praten. Ook in hechte families kunnen conflicten soms hoog oplopen. Het Contact werkt met jou rond zelfherstel, herstel binnen de familie en herstel ten aanzien van de buitenwereld. Tijdens het herstelproces wordt de balans hervonden na ervaring van ontwrichting en conflict. Een herstelproces is steeds uniek en werkt aan herstel van het dagelijkse leven, het hervinden van hoop en het herwinnen van de regie over het eigen leven.

Begeleiding bij familiale conflicten voor

 • volwassenen en hun (volwassen) kinderen die vastgelopen zijn in negatieve spiralen van communicatie en er niet op eigen kracht uit raken;
 • volwassenen en hun (volwassen)kleinkinderen die vastgelopen zijn in gezinsproblemen;
 • volwassenen en hun familieleden die vastgelopen zijn in moeizame communicatie en waar dit geleid heeft of dreigt te leiden tot contractbreuk.

Hoe werkt Het Contact met jou?

Begeleiding kan worden opgestart binnen elk familiaal geschil, wanneer alle betrokken bereid zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen aandeel in het gebeuren, zij willen spreken en luisteren naar elkaar. Binnen elk gesprek wordt de vrijwilligheid en vertrouwelijkheid gegarandeerd.

U hoorde over Het Contact

Je bent betrokken in een familiaal conflict en vernam dat Het Contact begeleiding aanbiedt. Je kan ons volledig anoniem telefonisch of via mail bereiken voor meer uitleg. Wij luisteren naar jou en maken je wegwijs.

Eerste informatie

Wij nemen de tijd om eerst naar jouw verhaal te luisteren en grondig te verkennen wat je noden en behoeften zijn. Nadien stippelen we samen een traject uit op maat. Hiertoe kan je vrijblijvend een afspraak maken.

Verkennend gesprek

Tijdens het verkennende gesprek wordt ingezoomd op structuren, dynamieken, communicatieprocessen en ontwikkelingsfasen binnen familiale relaties en/of partnerrelaties. We brengen in kaart waar probleemgebieden zich situeren zoals communicatieproblemen, conflicten binnen een nieuw samengesteld gezin, een derde in de relatie, seksuele problemen, uit elkaar groeien, conflicten rond de kinderen. We bekijken samen welk soort begeleiding in uw situatie passend is: individuele-, ouder- of gezinsbegeleiding.

Opstart begeleiding

Tijdens de begeleiding zetten we, stap voor stap met de gezinsleden of met de individuele cliënt, in op een samenwerkingsrelatie. We brengen de leef- en betekeniswereld van eenieder in kaart en brengen veranderingsprocessen op gang. We zoeken samen uit wat werkt voor jou, je gezin en de verschillende gezinsleden.

We hebben steeds oog voor eigenheid van elke situatie en de diversiteit van elk gezin. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor het samenkomen van verschillende generaties, culturen en de soms botsende belangen en verantwoordelijkheden van eenieder. Via systemische gespreksmethodieken, creatieve taal- en spelvormen gaan we samen aan de slag.

Afronding begeleiding

De begeleiding kan steeds worden afgerond op vraag. Na een volledig doorlopen traject ben je instaat om bewuster te communiceren, meer verbondenheid te krijgen met de ander, te denken als een echte probleemoplosser, je eigen krachten en verborgen talenten meer aan te boren en samen in te zetten op een toekomst in vertrouwen.

error: Content beschermd!