Het Contact Augustijn Moreelstraat 1, 9041 Oostakker info@hetcontact.be
Bemiddeling

Bemiddeling

Vervolledig je weg conflictloos

Het Contact bemiddelt

FAMILIALE BEMIDDELING – BEMIDDELINGEN IN SCHOLEN – BURENBEMIDDELING

De erkende bemiddelaars van Het Contact helpen partijen in conflict het gesprek aan te vatten en gaande te houden, zodat voor eenieder een passend, leefbaar en juridisch correct antwoord kan worden gevonden in het geschil. We zijn gespecialiseerd in familiale bemiddeling en nemen ook sociale bemiddelingsvragen op. Dit onder andere op vraag van buren, schoolgemeenschappen, welzijnsorganisaties en van de integrale jeugdhulp. Thema’s waar wij o.a. op inzetten zijn bemiddeling bij:

 • (echt)scheidingen;
 • conflicten binnen samenwonen;
 • regelingen voor kinderen;
 • conflicten binnen nieuw samengestelde gezinnen;
 • ouderlijke en grootouderlijke rechten;
 • familiale conflicten;
 • erfenissen;
 • burenconflicten
 • conflicten tussen ouder(s), leerlingen en school

Je bevindt je in een (familiaal) conflict en je ziet geen oplossing meer. Een rustig gesprek voeren met alle betrokkenen is niet meer mogelijk. Deze situatie brengt frustratie en onzekerheid met zich mee.

Je wenst de rechtbank te vermijden, maar ziet geen uitweg.

Het Contact, maakt via een krachtige bemiddelingsmethodiek het gesprek opnieuw mogelijk, zodat jouw geschil kan worden opgelost. Zo kunnen alle betrokkenen komen tot een gezamenlijke oplossing voor het probleem.

Hoe werkt Het Contact met jou?

Elk geschil is bemiddelaar van zodra alle betrokkenen bereid zijn om te luisteren naar elkaar en te spreken met elkaar.

Je hoorde over Het Contact

Je bent betrokken in een familiaal conflict en vernam dat Het Contact bemiddeling aanbiedt. Je kan ons volledig anoniem telefonisch of via mail bereiken voor meer uitleg. Wij luisteren naar jou en maken je wegwijs.

Eerst informatie

De bemiddeling kan pas opstarten als alle partijen interesse hebben in de bemiddeling en er geen interferentie is met een gerechtelijke procedure. Wij maken indien nodig de toets bij de gerechtelijke instanties en nodigen de andere partij uit rond de tafel.

Verkennend gesprek

De bemiddelaar zoekt samen met jou uit of bemiddeling iets voor jou kan betekenen. We nemen de tijd om te luisteren naar jouw verhaal. Je kiest zelf of je verder wil gaan en hoe dit het best verloopt.

Opstart uitwisseling

De bemiddelaar brengt vragen en boodschappen over van de ene naar de ander partij. We zoeken samen naar een gemeenschappelijke agenda en antwoorden op uw vragen en boodschappen.

Ontmoeting

Na opstart van de indirecte uitwisseling gaan we over tot gezamenlijke gesprekken. De bemiddelaar staat steeds in voor een goede voorbereiding en bewaakt de rust en veiligheid binnen het gesprek.

Bemiddelingsovereenkomst

Partijen kunnen samen beslissen welke afspraken zij maken en deze laten neerschrijven in een bemiddelingsovereenkomst. Het Contact helpt bij het neerschrijven van de afspraken en zorgt er indien nodig voor dat de overeenkomst wordt overgemaakt aan de rechtbank.

Kiezen voor bemiddeling betekent:

 • Snelle behandeling
 • Een duurzame oplossing
 • Kostenefficiënt
 • Vertrouwelijk
 • Een persoonlijke aanpak
 • Een aanpak op maat

error: Content beschermd!