Het Contact Augustijn Moreelstraat 1, 9041 Oostakker info@hetcontact.be

Over ons

Activiteit

De activiteit van Het Contact draait rond bemiddeling, begeleiding en communicatietraining in conflictsituaties zowel binnen private setting als in business context.

Doel

Een meningsverschil of conflict is geen geïsoleerd feit maar raakt aan verschillende levensdomeinen zoals welzijn, gezondheid, het sociaal functioneren, het dagdagelijkse leven… Het Contact pleit voor een duurzame conflictoplossing op lange termijn, die meer is dan een afhandeling door gerechtelijke instanties.

Op het scharnierpunt van welzijn en justitie reikt Het Contact vanuit kennis en ervaring, een juridische correcte omkaderde bemiddeling en begeleiding aan op diverse gebieden. Samen gaan we voor een duurzame oplossing van jouw meningsverschil. Onze praktijkgerichte communicatietrainingen helpen je hierbij op weg, zowel in private als in business context.

We vinden het belangrijk om op maat van de cliënt te werken en samen met jou te kiezen voor een aanpak, die je verder kan helpen in het eigen leven. Dit doen we door in te zetten op een juridische correcte afhandeling van jouw bemiddeling en het bevorderen van welbevinden door begeleiding. Zo kan je als cliënt:

  • doelgericht richting geven aan het eigen leven;
  • inzetten op omgevingsbeheersing en het aangaan van positieve relaties met anderen;
  • inzetten op efficiënt en doelgericht communiceren met anderen;
  • ruimte vinden voor persoonlijke groei; autonomie en acceptatie.

Wie

Het Contact is een initiatief van Evelyn Goeman.

Evelyn is erkend bemiddelaar in allerhande conflicten en begeleider in diverse groeiprocessen. Zij is ruim 15 jaar actief in de bemiddelingswereld.

Evelyn heeft meer dan 16 jaar ervaring als slachtoffer-dader bemiddelaar binnen Moderator vzw (2004-tot heden) en meer dan vijf jaar expertise als extern voorzitter cliëntoverleg en bemiddelaar voor de Vlaamse Overheid binnen de Integrale Jeugdhulp (2013-tot heden).

Daarnaast geeft zij als consultant trainingen communicatievaardigheden in binnen- en buitenland (2016-tot heden).

Als gegradueerde in de Gezinswetenschappen leerde zij gezinnen en jongeren te begeleiden, met als specialisatie kinderen en jongeren (HIG 1998-2000). Hier legde zij de basis voor haar latere carrière en werd de focus gelegd op het gezin zelf: partnerkeuze, seksualiteit, communicatie tussen gezinsleden, ouder-kind relatie.

Als licentiate in de Criminologie (2001-2004) verwierf zij vervolgens een grondig inzicht in diverse takken van het recht en werd de focus gelegd op allerlei vormen van grensoverschrijdend en schade berokkenend gedrag dit op individueel niveau en in de onderliggende maatschappelijke processen. Doorheen haar professionele jaren schoolde zij zich bij in bemiddeling (postgraduaat UGent 2011-2013), communicatie en conflicthantering (Bemiddelink 2005-2018), training en coaching (SLO UGent 2014-2016). Verder is Evelyn Goeman leraar in gedragswetenschappen, cultuurwetenschappen en maatschappelijke vorming.

Dit alles resulteerde in de oprichting van Het Contact (2017) waar zij vanuit haar ervaring als bemiddelaar en begeleider van zeer complexe aangelegenheden haar bijzondere expertise inbrengt.

Binnen Het Contact wordt samengewerkt met een multidisciplinair team van hulpverleners en externe samenwerkingspartners.

Samenwerkingspartners

error: Content beschermd!